Επικοινωνία
Είμαστε πάντα έτοιμοι να ακούσουμε τις προτάσεις ή ερωτήσεις σας.
Θα σας απαντήσουμε με χαρά το συντομότερο δυνατό.

Chiquita Hellas Α.Ε.
Πίνδου 58 & Ι.Βικέλα 342
15233 Χαλάνδρι – Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 210 6853203
Φαξ + 30 210 6854992
e-mail: infogr@chiquita.com