Επικοινωνία
If you have questions or suggestions. Contact us via infogr@chiquita.com. We will respond to you within 3 working days

Chiquita Europe BV - Ελληνικό Υποκατάστημα

Πίνδου 58 & Ι.Βικέλα 342
15233 Χαλάνδρι – Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. +30 210 6853203
Φαξ + 30 210 6854992
e-mail: infogr@chiquita.com