Οικονομικά στοιχεία

Μπορείτε να διαβάσετε τον
ισολογισμό του 2014 εδώ: Ισολογισμός 2014

Μπορείτε να διαβάσετε τον
ισολογισμό του 2013 εδώ: Ισολογισμός 2013