Όροι χρήσης
Για τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου της Chiquita:


Όροι χρήσης του υλικού μας

Η λήψη, χρήση και αντιγραφή του υλικού που είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο της Chiquita επιτρέπεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και όχι για επαγγελματικούς σκοπούς. Το υλικό που αντιγράφεται δεν πρέπει να προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα (copyright) και δεν πρέπει να περιέχει εμπορικά σήματα ή άλλες επισημάνσεις περί ιδιοκτησίας που είναι αναρτημένες στον διαδικτυακό τόπο και αφορούν το υλικό προς αντιγραφή. Εκτός εάν επιτρέπεται βάσει της παρούσας παραγράφου, δεν παραχωρείται καμία άδεια σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί των υλικών, προϊόντων, υπηρεσιών, εμπορικών σημάτων, διεργασιών ή τεχνολογιών που περιγράφονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Τα εν λόγω δικαιώματα ανήκουν στην Chiquita Brands L.L.C., τις θυγατρικές της και/ή τρίτους. Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμων προς τον διαδικτυακό τόπο χωρίς τη ρητή, έγγραφη εξουσιοδότηση της Chiquita Brands L.L.C. Μπορείτε να απευθύνετε ερωτήσεις που αφορούν ειδικά τον διαδικτυακό τόπο και το περιεχόμενό του στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@Chiquita.com.


Χρονολογημένο υλικό

Εξ όσων η Chiquita Brands L.L.C. και οι θυγατρικές της είναι σε θέση να γνωρίζουν, κάθε χρονολογημένο υλικό που περιέχει ο διαδικτυακός τόπος της Chiquita αναρτάται με κάθε προσοχή αμέσως μόλις εκδοθεί. Παρ’ όλ’ αυτά, η Chiquita Brands L.L.C. δεν φέρει ευθύνη εάν η ανάγνωση του χρονολογημένου υλικού έχει ως αποτέλεσμα να σχηματιστούν λανθασμένες εντυπώσεις. Σας συνιστούμε να ελέγχετε με προσοχή τις ημερομηνίες δημοσίευσης του χρονολογημένου υλικού που περιέχεται στον διαδικτυακό τόπο της Chiquita.


Εμπορικά σήματα της Chiquita

Οι ονομασίες και τα εμπορικά σήματα της Chiquita, οι ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτή, τα σήματα του σχεδιασμού και τα σλόγκαν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της Chiquita Brands L.L.C., θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών της.
Ειδικότερα, τα CHIQUITA, CHIQUITA & BLUE OVAL DESIGN, MISS CHIQUITA, AMIGO, CHICO, CONSUL είναι εμπορικά σήματα της Chiquita Brands L.L.C. και των συνδεδεμένων εταιρειών της. Όλα τα παραπάνω εμπορικά σήματα αναφέρονται συλλήβδην ως «ονομασίες ή εμπορικά σήματα της Chiquita».
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε εμπορικά σήματα της Chiquita για οποιονδήποτε διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό ή δημόσιο σκοπό χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Chiquita Brands L.L.C. Τα σχετικά αιτήματα πρέπει να απευθύνονται στην εξής διεύθυνση: Office of the General Counsel, Chiquita Brands International, Inc., 550 South Caldwell Street, Charlotte, North Carolina 28202, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.


Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Εάν θεωρείτε ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή περιεχόμενο που αποτελεί ιδιοκτησία σας έχει χρησιμοποιηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Chiquita κατά τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε γραπτώς (ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), επισημαίνοντας ποιο έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα αφορά η εικαζόμενη παραβίαση, καθώς και το ακριβές σημείο στον διαδικτυακό τόπο της Chiquita όπου θεωρείτε ότι έχει τελεστεί η εν λόγω παραβίαση. Μην παραλείψετε επίσης να αναφέρετε την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν η αξίωσή σας ευσταθεί, θα αφαιρέσουμε το επίμαχο περιεχόμενο. Μπορείτε να απευθύνετε τις σχετικές σας επισημάνσεις στον Γενικό Νομικό Σύμβουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@Chiquita.com ή μέσω κανονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

Chiquita Brands International, Inc.
550 South Caldwell Street
Charlotte, North Carolina 28202
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Att: Legal Counsel

Η διαχείριση του διαδικτυακού τόπου της Chiquita γίνεται από εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ. Δεν εγγυόμαστε ότι το υλικό που είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο μας είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο προς χρήση εκτός Ελλάδας . Εάν προσπελαύνετε τον διαδικτυακό τόπο μας από άλλες τοποθεσίες, φέρετε την ευθύνη για τη συμμόρφωσή σας με τις οικείες νομοθεσίες.