Η γεύση δεν είναι το μοναδικό μας μέλημα

Πάγια επιδίωξή μας είναι να παράγουμε φρούτα με εξαίσια γεύση: τη διάσημη γεύση της Chiquita!

Αλλά αυτό δεν είναι το μοναδικό μας μέλημα. Η φιλοσοφία μας είναι να λειτουργούμε με ηθικά, νομικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Η τήρηση αυτού του κώδικα από τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας είναι αδιαπραγμάτευτη.

Επιπλέον, παρέχουμε πληροφόρηση σχετικά με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε στον συγκεκριμένο τομέα δημοσιεύοντας απολογισμούς εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Κάντε κλικ για να λάβετε τον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την περίοδο 2009-2012: σε αυτόν συνοψίζονται τα περιβαλλοντικά προγράμματά μας, οι προσπάθειες που καταβάλλουμε στον τομέα της βιωσιμότητας, η δέσμευσή μας για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς και οι πολυάριθμες συνεργασίες μας στο πεδίο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.