Σεβασμός για το περιβάλλον
Έχουμε πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας απέναντι στο περιβάλλον. Σε όλες τις φυτείες μπανάνας που διατηρούμε έχουν επέλθει βελτιώσεις, ώστε οι φυτείες αυτές να πληρούν τα πρότυπα του Rainforest Alliance. Κάποιες από τις πρακτικές που εφαρμόζουμε:

Διατήρηση και αναδάσωση

Τα τροπικά βροχοδάση συγκαταλέγονται στους πολυτιμότερους φυσικούς πόρους του πλανήτη. Φιλοξενούν χιλιάδες είδη, μεταξύ των οποίων αρκετά ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως ο τριδάκτυλος βραδύπους (Bradypus tridaktylus) και ο δενδρόβιος κοκκινομάτης βάτραχος (Agalychnis callidryas). Μέσω των προγραμμάτων αναδάσωσης και διατήρησης συμβάλλουμε στη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος αυτών των εκπληκτικών πλασμάτων.

Διαχείριση αποβλήτων

Οι μπανανιές αναπτύσσονται με ταχύ ρυθμό, φτάνοντας τα 4 μέτρα ύψος σε εννέα μόλις μήνες. Αφού κοπεί ο καρπός, παραμένει μια σημαντική ποσότητα χρήσιμων οργανικών αποβλήτων, τα οποία περισυλλέγουμε και αφήνουμε να αποσυντεθούν και να μετατραπούν σε φυσικό λίπασμα. Επίσης, περισυλλέγουμε, διαχωρίζουμε και ανακυκλώνουμε όλα τα πλαστικά υλικά.

Διατήρηση υδάτινων πόρων

Νερό σημαίνει ζωή. Ακόμη και στα μέρη με υψηλή βροχόπτωση, όπως στις τροπικές περιοχές όπου καλλιεργούνται οι μπανάνες, το νερό αποτελεί έναν φυσικό πόρο που πρέπει να διαφυλάσσεται. Στις φυτείες μας έχουμε αναπτύξει ένα σύστημα ανακύκλωσης που μας βοηθά να περιορίζουμε τη σπατάλη του νερού.