Σεβασμός για τον άνθρωπο

Στην Chiquita, η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής στρατηγικής μας.
Επιδιώκουμε να λειτουργούμε με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο όπου και αν δραστηριοποιούμαστε, επιχειρώντας να εξισορροπούμε τις ανάγκες και τους προβληματισμούς όσων συνεργάζονται μαζί μας και όσων άλλων έχουν οποιοδήποτε έννομο συμφέρον στο έργο και τις υπηρεσίες μας.

Οι προσπάθειές μας σε κοινωνικό επίπεδο επικεντρώνονται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας ανά τον κόσμο. Οι εργασιακές πρακτικές μας, η προσέγγισή μας σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων και η εταιρική μας κουλτούρα επαναπροσδιορίζονται σε καθημερινή βάση.

Στους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στις φυτείες μας φροντίζουμε να προσφέρουμε βασικές υποδομές όπως σχολεία και κέντρα υγείας, καθώς και μισθούς και παροχές που υπερβαίνουν κατά πολύ τα κατώτατα όρια που προβλέπει η οικεία νομοθεσία των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Κύριά μας μελήματα
  • Απαγόρευση της παιδικής εργασίας
  • Παρακολούθηση των μέτρων ασφαλείας και διασφάλιση της υγείας
  • Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης
  • Απαγόρευση διακρίσεων
  • Ανθρώπινα ωράρια εργασίας
  • Δίκαιη αμοιβή