Κάποια από τα προγράμματά μας

Μέσω του προγράμματος «Φύση & Τοπικές Κοινωνίες» προστατεύουμε τα οικοσυστήματα και προωθούμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στις τοπικές κοινωνίες.