Καταφύγιο Nogal

Μετατρέψαμε μια περιοχή τροπικού δάσους, τμήμα μιας από τις φυτείες μπανάνας που διατηρούμε στην Κόστα Ρίκα, σε προστατευόμενη περιοχή.
Το ειδικό πρόγραμμα «Φύση & Τοπικές Κοινωνίες» για την περιοχή του Nogal στην Κόστα Ρίκα ξεκίνησε το 2004 με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας μέσω της κινητοποίησης των τοπικών κοινωνιών. Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την Migros, μια ελβετική εταιρεία διανομής, και την GTZ, μια γερμανική εταιρεία που εξειδικεύεται στη διεθνή συνεργασία, κάλυψε αρχικά μια έκταση 100 εκταρίων τροπικού δάσους, περιλαμβανομένου ενός τμήματος που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια μπανάνας.
Το 2006 η κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα χαρακτήρισε επίσημα την περιοχή Ιδιωτικό Καταφύγιο Άγριας Ζωής.

Ο διαδικτυακός τόπος του προγράμματος:  www.nogalreserve.com