Πρόγραμμα San San Pond Sak

Το 2009, σε συνεργασία με την Rewe, τη γερμανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ξεκινήσαμε την υλοποίηση ενός προγράμματος διατήρησης της βιοποικιλότητας στον υδροβιότοπο του San San Pond Sak στον Παναμά, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως «Απόθεμα Βιόσφαιρας».

Σαν πρώτο βήμα αγοράσαμε μια έκταση 120 εκταρίων που χρησιμοποιούνταν ως βοσκότοπος ώστε να αποκατασταθεί η αξία του ως φυσικός τόπος διαμονής και προστασίας, ειδικά για τους μανάτους και τις θαλάσσιες χελώνες. Η διαχείριση του προγράμματος San San Pond Sak θα γίνεται σε συνεργασία με τις αρχές και κοινωνικές οργανώσεις του Παναμά, με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.