Εμψυχώνοντας τις γυναίκες που εργάζονται στις φάρμες μπανάνες της Chiquita

Εταιρικά νέα
07 Μαρ 2018

Οι γυναίκες συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό στις φάρμες της Chiquita φέρνοντας εις πέρας σημαντικές γεωργικές εργασίες. Η Chiquita έχει θεσπίσει πολύ σαφείς οδηγίες, κώδικες συμπεριφοράς και εργαλεία για την αποφυγή ατυχημάτων και, σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα αντιμετωπίσει το ζήτημα με μηδενική ανοχή. Η Chiquita εμψυχώνει τους εργαζομένους της να δημιουργούν ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς παρενόχληση, βία και διακρίσεις.

Το 2001, η Chiquita έγινε η πρώτη εταιρεία στον τομέα της μπανάνας που υπέγραψε με παγκόσμιους και περιφερειακούς εμπορικούς οργανισμούς τη διεθνή συμφωνία-πλαίσιο «Συμφωνία IUF/COLSIBA/Chiquita για την Ελευθερία στη Συνεργασία, τα Κατώτατα Πρότυπα Εργασίας και την Απασχόληση στις Επιχειρήσεις Μπανάνας στη Λατινική Αμερική».

Στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ IUF/COLSIBA/Chiquita, συστήθηκε μια Γυναικεία Επιτροπή το

2011, η οποία αναζητεί τρόπους βελτίωσης της γυναικείας εργασίας στις φάρμες μπανάνας. Κύριος στόχος της είναι η προάσπιση και η ενίσχυση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας χωρίς παρενόχληση, αποκλεισμό ή ανισότητα, καθώς και η βελτίωση των διαθέσιμων ευκαιριών για τις γυναίκες, στηρίζοντας την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Αυτό το καινοτόμο μοντέλο συμπεριελήφθη προς υποστήριξη και αντιγραφή στην ατζέντα της ομάδας εργασίας του Παγκόσμιου Φόρουμ για την Μπανάνα σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας.

Οι γυναίκες στην Chiquita
Οι γυναίκες στην Chiquita

Στο πνεύμα αυτής της πρωτοβουλίας και της συμφωνίας μεταξύ IUF/COLSIBA/Chiquita, η Chiquita και το τοπικό συνδικάτο Sitraibana του Παναμά θέσπισαν ένα πιλοτικό πρόγραμμα που θα χρησιμεύει ως υποδειγματική περίπτωση και ως εμπειρία μάθησης για όλους: εργαζομένους, συνδικάτα και επιχειρήσεις της Chiquita. Οι συντονισμένες προσπάθειες εργασίας οδήγησαν σε βελτιώσεις για τις γυναίκες που εργάζονται στις φάρμες, καθώς και στο να δίνεται προτεραιότητα στις γυναίκες για συγκεκριμένες γεωργικές δουλειές που στο παρελθόν γίνονταν συνήθως από άνδρες.

Η Chiquita θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να βελτιώσει την εργασία των γυναικών παρέχοντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, χωρίς παρενοχλήσεις, με ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες εργασίας.