αλυσίδα εφοδιασμού

Chiquita Holdings Limited: Δήλωση ενεργειών για το 2020 με σκοπό τη διαφάνεια σε θέματα που αφορούν την αλυσίδα εφοδιασμού και τη σύγχρονη δουλεία

CHIQUITA HOLDINGS LIMITED

Διαφάνεια σε θέματα που αφορούν την αλυσίδα εφοδιασμού και τη σύγχρονη δουλεία

Δήλωση ενεργειών για το 2020

Προσπάθειες αρωγής σε περιπτώσεις καταστροφών

Η αλυσίδα εφοδιασμού της Chiquita επηρεάστηκε άμεσα από φυσικές καταστροφές κατά τη διάρκεια του 2020. Τον Νοέμβριο, δύο μεγάλοι τυφώνες προκάλεσαν καταστροφές σε εκτενείς περιοχές στη Γουατεμάλα και την Ονδούρα, οι οποίες τυχαίνει να είναι περιοχές όπου καλλιεργούνται μπανάνες της Chiquita. Αμέσως, η Chiquita Holdings Limited και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (ο «Όμιλος CHL») έσπευσαν να αντιμετωπίσουν απευθείας αυτήν την ανθρωπιστική κρίση. Ο Όμιλος CHL προμήθευσε μπανάνες στις πληγείσες κοινότητες και, επιπλέον, προσέφερε τον στόλο του από πλοία και εμπορευματοκιβώτια σε οργανισμούς που παρείχαν στις κρατικές αρχές των περιοχών πακέτα ανθρωπιστικής βοήθειας προς διανομή στους πληγέντες πολίτες.

Η Chiquita ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα άτομα με τα οποία συνεργάζεται σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας εφοδιασμού της. Οι προμήθειες τροφίμων και ποτών που συνεχίζει να παρέχει η Chiquita στις κατά τόπους πληγείσες κοινότητες αποτελεί απόδειξη αυτής της δέσμευσης. Αυτές οι προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας συνιστούν την πραγματική φύση του Ομίλου CHL και των εμπορικών σημάτων του.

Εισαγωγή

Η παρούσα δήλωση υπενθυμίζει την ιδιαίτερη δέσμευσή μας για συμμόρφωση με την παράγραφο 54(2) του Νόμου του 2015 του Ηνωμένου Βασιλείου κατά της Σύγχρονης Δουλείας («UK-MSA») και του Νόμου του 2010 της Καλιφόρνιας περί Διαφάνειας στις Αλυσίδες Εφοδιασμού («CA-TISCA»). Εδώ και αρκετό καιρό, διαθέτουμε εδραιωμένα συστήματα που συμμορφώνονται με τον νόμο της Καλιφόρνιας περί Διαφάνειας στις Αλυσίδες Εφοδιασμού και τον νόμο του Ηνωμένου Βασιλείου κατά της Σύγχρονης Δουλείας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν υφίστανται φαινόμενα δουλείας και εμπορίας ανθρώπων στην αλυσίδα εφοδιασμού μας.

Ο Όμιλος CHL είναι μια ιδιωτική, οικογενειακή επιχείρηση, η οποία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα της εμπορίας και διανομής (i) μπανάνας και ανανάδων που πωλούνται σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλον τον κόσμο με το σήμα της Chiquita® και με άλλες εμπορικές ονομασίες («Chiquita») και (ii) συσκευασμένων σαλατών που πωλούνται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες με το σήμα Fresh Express® και με άλλες εμπορικές ονομασίες («Fresh Express»).

Η δέσμευσή μας

Ο Όμιλος CHL υποστηρίζει πλήρως την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ, τις Βασικές Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και τις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Προσβλέπουμε σε μελλοντικές ευκαιρίες για μείωση της ανισότητας, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για κοινωνική δικαιοσύνη και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αλυσίδα εφοδιασμού

Η Chiquita και η Fresh Express είναι ιδιαίτερα περήφανες για το γεγονός ότι διαθέτουν ένα εκτενές δίκτυο καλλιέργειας στις ΗΠΑ ή/και τη Λατινική Αμερική, μέσω του οποίου τροφοδοτούν τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Δεδομένης της ποικιλομορφίας που παρουσιάζουν οι αλυσίδες εφοδιασμού της Chiquita και της Fresh Express, η εφαρμογή των πολιτικών διαφέρει ανάλογα με το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ωστόσο, προς συμμόρφωση με τη Δήλωση για θέματα Σύγχρονης Δουλείας, θα θεωρούνται ως ενιαία οντότητα.

Πολιτικές

Ο Όμιλος CHL έχει θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με τη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων, οι οποίες επικυρώνονται μέσω ελέγχων από τρίτους οργανισμούς. Ο Όμιλος CHL αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις πολιτικές μας που αφορούν στη συμμετοχή του ομίλου σε προγράμματα πιστοποίησης για κοινωνικά ζητήματα.

Έκθεση Νομικού Ελέγχου

Σε ετήσια βάση, πραγματοποιούμε μια χαρτογράφηση της αλυσίδας εφοδιασμού μας για την αξιολόγηση συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών κινδύνου. Κατόπιν εντοπισμού κινδύνων, η Chiquita και η Fresh Express προωθούν συμβάσεις προμηθευτή, με διατάξεις που απαιτούν από τους συνεργάτες μας να σέβονται τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας («ΔΟΕ»). Αυτές οι συμβατικές ρυθμίσεις παρέχουν στον όμιλο CHL τη δυνατότητα να διενεργεί απροειδοποίητους ελέγχους, ώστε να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις που απαγορεύουν τις πρακτικές δουλείας και εμπορίας ανθρώπων.

Ο Όμιλος CHL προωθεί ένα περιβάλλον που σέβεται πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων μας μέσω της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι. Στην προσπάθειά μας να υποστηρίξουμε την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, είμαστε η μοναδική πολυεθνική εταιρεία μπανάνας στον κλάδο που έχουμε συνάψει διεθνή συμφωνία-πλαίσιο με τη Διεθνή Ένωση Εργαζομένων στους τοµείς των Τροφίµων, της Γεωργίας, των Ξενοδοχείων, των Εστιατορίων, της Εστίασης, των Προϊόντων Καπνού και σε συναφείς τομείς («IUF»), μια παγκόσμια ομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων με μέλη σε ένα μεγάλο εύρος βιομηχανιών.

Σε μια προσπάθεια προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, η Article One, μια ανεξάρτητη οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διεξήγαγε συνεντεύξεις με 26 εμπλεκόμενους φορείς, 235 εργαζόμενους από 14 αγροκτήματα και 26 παιδιά σε γειτονικές κοινότητες. Αυτές οι συνεντεύξεις, και η σχετική ανάλυσή τους, επιβεβαίωσαν την ηγετική θέση της εταιρείας στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας στη βιομηχανία μπανάνας, χωρίς να προκύπτουν παράλληλα στοιχεία για υφιστάμενες πρακτικές παιδικής εργασίας.

Προγράμματα ευαισθητοποίησης

Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ομίλου CHL («Κώδικας») απαιτεί από όλους τους εργαζόμενους να συμπεριφέρονται ηθικά και με ακεραιότητα σε όλες τις εμπορικές σχέσεις. Ο Κώδικας απαγορεύει τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων. Διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τον Κώδικα και την τοπική νομοθεσία.

Ο Όμιλος CHL διατηρεί μια γραμμή βοήθειας που παρέχεται από έναν ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών, την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν ανώνυμα για να αναφέρουν υπόνοιες παραβιάσεων δεοντολογικής ή νομικής φύσης, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων που αφορούν τη σύγχρονη δουλεία και την εμπορία ανθρώπων. Οι εργαζόμενοι που αναφέρουν τις ανησυχίες τους προστατεύονται από τον κίνδυνο αντιποίνων.

Ο Όμιλος CHL διεξάγει ετήσια προγράμματα κατάρτισης σε θέματα εταιρικής συμμόρφωσης για όλους τους εργαζομένους, προκειμένου να τους εκπαιδεύσει σχετικά με τους κανονισμούς και τις πολιτικές της εταιρείας που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα προγράμματα κατάρτισης παρέχουν στους εργαζόμενους τα κατάλληλα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις της εμπορίας ανθρώπων και τους υποδεικνύουν τον τρόπο αναφοράς πιθανών παραβιάσεων.

ΚΔΕ (κύριοι δείκτες επιδόσεων)

Για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που έχουμε λάβει, βασιζόμαστε σε κύριους δείκτες επιδόσεων που περιλαμβάνουν τον αριθμό γνωστοποιήσεων στη γραμμή βοήθειας, τον αριθμό εργαζόμενων που έχουν υπογράψει τον Κώδικά μας και έχουν ολοκληρώσει τα προγράμματα κατάρτισης που τους παρέχουμε και τους ετήσιους ελέγχους που επικεντρώνονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Συμπέρασμα

Η δέσμευσή μας για παροχή βοήθειας στις τοπικές κοινότητες είναι το στοιχείο που πιστεύουμε ότι μπορεί να αποφέρει θετικά, μακροχρόνια και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ενσωματωμένη σε αυτήν τη στρατηγική είναι η δέσμευση του Ομίλου CHL να βελτιώνει συνεχώς τις κοινότητες που υπηρετούμε, αποτρέποντας την εμπορία ανθρώπων και τη δουλεία σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας σε παγκόσμια κλίμακα.

Έγκριση

Η παρούσα δήλωση αποτελεί τη δήλωση περί σύγχρονης δουλείας και εμπορίας ανθρώπων της Chiquita Holdings Limited και όλων των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των νόμων UK-MSA ή CA-TISCA και εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο στις 7 Απριλίου 2021.

CHIQUITA HOLDINGS LIMITED

________________________

Sascha Knobloch – Διευθυντής