privacy policy

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη και τη χρήση των ιστοσελίδων μας, των σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των εφαρμογών μας (εφεξής συλλήβδην «Τοποθεσίες»).

Η Chiquita σέβεται το δικαίωμά σας στην προστασία της ιδιωτικότητάς σας όταν χρησιμοποιείτε τις Τοποθεσίες μας ή όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας. Η παρούσα Δήλωση εξηγεί πώς και για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς μέσω των Τοποθεσιών μας, των εκτός σύνδεσης προγραμμάτων μας, των διαγωνισμών και των εκδηλώσεών μας.

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η Chiquita σέβεται τα δικαιώματα ιδιωτικότητάς σας. Ακολούθως αναλύονται οι κύριες αρχές μας:

 • Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας και θέλουμε να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες.
 • Συγκεντρώνουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για συγκεκριμένους σκοπούς με βάση τη συγκατάθεσή σας, τη συμβατική μας σχέση ή τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας μας.
 • Έχετε το δικαίωμα να προσπελάσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας και να ζητήσετε διόρθωση ή διαγραφή τους, πάντα σε συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
 • Δεν πωλούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν. Εάν χρειαστεί, ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με εταιρείες του ομίλου, συνεργάτες και άλλους παρόχους υπηρεσιών και στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να εφαρμόζεται η δική τους πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Θα λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να προστατεύουμε τις πληροφορίες σας από περιστατικά κατάχρησης και να τις διατηρούμε ασφαλείς.

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα, διαβάστε ολόκληρη τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρακάτω.

1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Χρησιμοποιώντας τις Τοποθεσίες μας ή παρέχοντάς μας τα προσωπικά σας δεδομένα, αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων χαρακτήρα, αποφύγετε τη χρήση ή την επίσκεψη των Τοποθεσιών μας ή την παροχή προσωπικών δεδομένων.

Η Chiquita διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει ανά πάσα στιγμή αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και θα σας κοινοποιεί οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ

Συγκεντρώνουμε μόνο τα προσωπικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για συγκεκριμένο σκοπό ή που μας παρέχετε με τη συγκατάθεσή σας, ακολουθώντας τις σαφείς ενέργειες και τις συμπεριφορές σας ή για νόμιμο ή θεμιτό λόγο.

2.1. Ως χρήστη, επισκέπτη ή ακόλουθο της επωνυμίας μας, δημοσιογράφο ή συνεργάτη μας, μπορούμε να επεξεργαστούμε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με εσάς:

Ποια δεδομένα συλλέγουμε; 

 • Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης, φύλο, χώρα, αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών τοποθεσίας.
 • Πληροφορίες για εσάς σε σχέση με μια εταιρεία μέσων ενημέρωσης.
 • Τα σχόλιά σας και το περιεχόμενο χρήστη που δημιουργείτε, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών, των βίντεο και των προσωπικών ιστοριών που μοιράζεστε μαζί μας.
 • Τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού σας.
 • Τα προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας.

Γιατί συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα; 

 • Για να σας επιτρέψουμε να δημιουργήσετε και να έχετε πρόσβαση στον προσωπικό σας λογαριασμό πελάτη.
 • Για να απαντούμε στα ερωτήματά σας ή να τα χρησιμοποιούμε για διαγωνισμούς στους οποίους έχετε δηλώσει συμμετοχή.
 • Για να επικοινωνούμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ ή για να σας στέλνουμε δελτία τύπου, με βάση τη συγκατάθεσή σας ή κάποια προηγούμενη αλληλεπίδραση μαζί μας.
 • Για να τα συνδυάζουμε με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από άλλους, ώστε να είμαστε σε θέση να κατανοούμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εξατομίκευσης των τοποθεσιών μας και της προβολής διαφημίσεων βάσει των ενδιαφερόντων σας.
 • Για την ασφάλεια και τη συντήρηση των Τοποθεσιών μας, Για σκοπούς αναφοράς, καθώς και για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων, διαφωνιών και αρχείων.
 • Για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς, με βάση τη συγκατάθεσή σας.

2.2 Ως υποψήφιο για μια θέση στην εταιρεία μας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις παρακάτω πληροφορίες για εσάς:

Ποια δεδομένα συλλέγουμε; 

 • Το όνομα, το επώνυμο, τον τίτλο και το φύλο σας.
 • Την πλήρη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένης της πόλης, της χώρας και του ταχυδρομικού κώδικα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Εργασιακή εμπειρία και συστάσεις.
 • Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες περιέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, τη συνοδευτική επιστολή και άλλα έγγραφα που μοιράζεστε μαζί μας σε εκούσια βάση.

Γιατί συλλέγουμε αυτά τα δεδομένα;

 • Για να εξετάσουμε την αίτησή σας, με βάση την υποβολή σας.
 • Για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
 • Για να κοινοποιούμε τα έγγραφά σας στο εσωτερικό προσωπικό ή σε συνεργάτες που χρειάζονται πρόσβαση σε αυτά.
 • Για να επαληθεύσουμε τις συστάσεις σας, βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας.
 • Για να τα χρησιμοποιούμε για άλλες θέσεις εργασίας με τη συγκατάθεσή σας.

3. ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μπορούμε να αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό σε οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου Chiquita, που σημαίνει την εταιρεία χαρτοφυλακίου μας και τις θυγατρικές της, παρόχους υπηρεσιών και συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, παρόχους υλικοτεχνικής υποστήριξης, εμπορικούς εταίρους και αρχές, εφόσον το απαιτεί ο νόμος.

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τρίτα πρόσωπα, όπως διαφημιζόμενους δικτύου και ανταλλαγές διαφημίσεων, για να σας προβάλλουμε διαφημίσεις σε ιστότοπους τρίτων μετά την έξοδο από τις Τοποθεσίες μας και μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα στατιστικά στοιχεία τρίτων και άλλους παρόχους υπηρεσιών για να αξιολογούμε και να παρέχουμε σε εμάς ή/και σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Τοποθεσιών. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Ειδοποίηση Cookies.

Αυτοί οι παραλήπτες ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι εκτός της χώρας από την οποία είχατε πρόσβαση στις Τοποθεσίες. Απαιτούμε από τέτοια τρίτα μέρη, τα οποία ενδέχεται να έχουν την έδρα τους εκτός της χώρας από την οποία είχατε πρόσβαση στις Τοποθεσίες, να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Μπορούμε να προτείνουμε κοινωνικά πρόσθετα, οπότε ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Η χρήση από τρίτους των πληροφοριών της πλατφόρμας που συλλέγονται από εσάς (ή όπως επιτρέπεται από εσάς) διέπεται από τη δική της πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις ρυθμίσεις σας στην υπηρεσία.

4. ΠΩΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ, ΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα τεχνικά, οργανωτικά και νομικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, έναντι απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης ή άλλης κατάχρησης. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα πωλούνται ούτε θα γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός από όσα προβλέπονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε δεν απαιτούνται πλέον για τον συγκεκριμένο σκοπό ή για νομικές υποχρεώσεις, τα καταστρέφουμε ή τα διαγράφουμε με ασφαλή τρόπο.

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

5.1 ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥΣ

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση privacyGR@chiquita.com. Έχετε το δικαίωμα να μας ενημερώσετε αν θέλετε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε στα αρχεία μας ή να υποβάλλετε ένσταση σε οποιαδήποτε επεξεργασία. Για να μας βοηθήσετε στη διαχείριση του αιτήματός σας, παρέχετε το πλήρες όνομα και τα στοιχεία σας. Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να σας ζητήσουμε ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς σας, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε οποτεδήποτε από τις λίστες παραληπτών επικοινωνιών μάρκετινγκ, ακολουθώντας τις παρεχόμενες επιλογές «opt-out» (εξαίρεσης) ή επικοινωνώντας μαζί μας (privacy@chiquita.com). Μπορείτε επίσης να περιορίσετε τη χρήση τεχνολογιών παρακολούθησης (όπως τα cookies για τα οποία μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας προειδοποιεί προτού τα αποδεχτείτε ή μπορείτε απλώς να το ρυθμίσετε ώστε να τα απορρίπτει).

5.2 ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η Chiquita Brands International Sàrl, καταχωρισμένη στην Ελβετία υπό τον αριθμό CH55010520897, με έδρα στη διεύθυνση La Tuilière 16, 1163 Etoy, Ελβετία, ενεργεί ως «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται στο πλαίσιο της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και για σκοπούς συλλογής. Η  Chiquita Europe B. V. διορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Franklinweg 354207 HX, Gorinchem, Κάτω Χώρες).

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Σε περίπτωση που ανησυχείτε για ενδεχόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιωτικότητάς σας ή κατάχρηση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacyGR@chiquita.com ή μέσω φυσικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Chiquita Brands International Sàrl, La Tuilière 16, 1163 Etoy, Switzerland.

© 2019 – Chiquita Brands International Sàrl – Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ COOKIES

Το cookie είναι μια μικρή πληροφορία που αποστέλλεται στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας από έναν διακομιστή ιστού, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συλλογή ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τη δραστηριότητα περιήγησής σας.

Χρησιμοποιούμε τον όρο «cookie» για οποιαδήποτε τεχνολογία που συλλέγει πληροφορίες από τη συσκευή σας, όπως πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών και των ιστότοπών μας, σχετικά με τη συσκευή σας, όπως το αναγνωριστικό συσκευής, τη διεύθυνση IP και τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και, κατά περίπτωση, τη διεύθυνση URL της σελίδας σύνδεσης.

Χρησιμοποιούμε επίσης web beacons ή ετικέτες εικονοστοιχείων για να μπορούμε να μετράμε τους επισκέπτες που προβάλλουν τις σελίδες μας ή διαβάζουν τα διαφημιστικά μηνύματα/ ενημερωτικά δελτία μας. Δεν χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τα απαραίτητα Cookies χρησιμοποιούνται για

 • Να θυμόμαστε τις πληροφορίες που έχετε εισάγει κατά την πλοήγηση στην Τοποθεσία μας
 • Να σας αναγνωρίζουμε ως συνδεδεμένους στην Τοποθεσίας μας
 • Να θυμόμαστε τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παραγγείλατε όταν φτάνετε στη σελίδα πληρωμής

Τα cookies απόδοσης χρησιμοποιούνται για

 • Να σας παρέχουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείται η Τοποθεσία μας
 • Να ελέγχουμε πόσο αποτελεσματικές είναι οι διαφημίσεις μας
 • Να εντοπίζουμε τυχόν σφάλματα που προκύπτουν
 • Να δοκιμάζουμε διάφορες εκδοχές σχεδιασμού της Τοποθεσίας μας

Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για

 • Να θυμόμαστε τις ρυθμίσεις που εφαρμόσατε, όπως διάταξη, γλώσσα ή προτιμήσεις
 • Να σας δείχνουμε πότε είστε συνδεδεμένοι στην Τοποθεσία μας
 • Να μοιραζόμαστε με συνεργάτες πληροφορίες για την παροχή μιας υπηρεσίας στην Τοποθεσία μας.

Τα cookies στόχευσης συνδέονται με υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, όπως τα κουμπιά «Like» (Μου αρέσει) και «Share» (Κοινοποίηση). Τα χρησιμοποιούμε για

 • Σύνδεση με κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, για τη δημιουργία στοχευμένων για εσάς διαφημίσεων σε άλλους ιστότοπους
 • Να παρέχουμε σε διαφημιστικές εταιρείες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, ώστε να μπορούν να σας παρουσιάσουν διαφημίσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Ακολουθεί μια λίστα με ορισμένα cookies που έχουν εγκατασταθεί στην Τοποθεσία www.chiquita.gr

Όνομα Σκοπός Τύπος Cookie
Google Analytics Παρέχει την ευκαιρία ανασκόπησης της δραστηριότητας ενός χρήστη σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο. https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιείται το Google Analytics στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το πρόσθετο Google Analytics του προγράμματος περιήγησης στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Απόδοση, κίνηση
Google DoubleClick Βοηθά στη διαχείριση εκστρατειών προώθησης συνδέσμων σε πολλαπλές μηχανές αναζήτησης και κανάλια πολυμέσων https://support.google.com/ds/answer/7686480?hl=en&ref_topic=2473095 Απόδοση
Google Dynamic Το GoogleDynamic σάς επιτρέπει να προβάλλετε διαφημίσεις σε άτομα που έχουν επισκεφτεί προηγουμένως τον ιστότοπό σας ή έχουν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή σας για κινητά. Για περισσότερες πληροφορίες: https://support.google.com/google-ads/answer/3124536?hl=en Στόχευση
Προσαρμοσμένο Κοινό Facebook Έλεγχος ταυτότητας, ασφάλεια, ακεραιότητα ιστότοπου και προϊόντων, λειτουργίες και υπηρεσίες ιστότοπου, απόδοση, ανάλυση και έρευνα, διαφήμιση, στατιστικές και μέτρηση. https://www.facebook.com/policies/cookies/ Απόδοση και στόχευση
Διαφήμιση στο Twitter Προσεγγίστε το σωστό κοινό με τη στόχευση βάσει ενδιαφερόντων, γεωγραφίας, φύλου, συσκευής ή χρηστών παρόμοιων με τους ακόλουθούς σας. Επιπλέον, μεγιστοποιήστε τη συνάφεια των μηνυμάτων μας με τη στόχευση μηνυμάτων tweet με λέξεις-κλειδιά. https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies Στόχευση

Αλλαγή προτιμήσεων cookies

Μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τα cookies στις ρυθμίσεις απορρήτου του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (ανακαλύψτε περισσότερα στο www.youronlinechoices.com).

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα Ειδοποίηση. Ανατρέξτε στη σελίδα κατά διαστήματα για να ελέγξετε αυτές και τυχόν νέες πρόσθετες πληροφορίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο privacyGR@chiquita.com αν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση περί Cookies.

© 2020 – Chiquita Brands International Sàrl- Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος