Τα κεφάλαια μπορούν να επιλέγονται ξεχωριστά.

Βοηθήστε μας να περιορίσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις εκτυπώνοντας μόνο το περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σας!

επιλέξτε όλα
count :
scroll :
theoric delta :
effective delta :
direction :
isScrollingTo :
next section :
progress :
top bottom :
height :

Sustainability

Behind

the

Blue

Sticker

Chapter 1

Chiquita's

Sustainability
Report
2021-2022

Commitments on climate change.

Introduction
“Since 1990..”
This is our commitment..”

Peter Stedman

Chiquita Sustainability Director

Message from leadership

By developing ...

+

Carlos Lopez Flores

Chiquita’s President

Chapter 2

Behind the Blue Sticker

Our
experiences
of climate
change

With decades of agricultural ..

+1.7 °C

Average
temperature raise
-16%
Average
rainfall reduction

From our records ..

Changing
weather
patterns

Chiquita relies on year-round rainfall..

+

Chapter 3

Behind the Blue Sticker

Our strategic
vision

For the
Greater Good

Being a
Good Neighbor

Farmer’s
Code

Our strategic vision

We want Chiquita to be ..

Every day, every minute ..

Being a Good Neighbor means ..

Our efforts under ..

Chapter 4

Behind the Blue Sticker

Farmer'sCode

Farmer's codeEnsuring a sustainable banana crop.

TARGET_2-4
100%
certified sustainable land
+7%
in average yields
in last 5 years
+400
hectares reforested
0
hectares reforested land since certification began in 1994
President

Recovery

There are three steps in the recovery process ..

We identify and map ..

We create a priority list ..

We work on recovery actions ..

TARGET_10-1

“From 2006 to the present day ..

Food waste

At Chiquita, we are ..

Less than
1%
of bananas were wasted from our ripening and distribution operations
About
+15.5%
of bananas harvested were rejected..
TARGET_12-1

Chapter 5

Behind the Blue Sticker

Being a Good Neighbor

Good neighborEnsuring a sustainable banana crop.

Over
210
people received medical assistance
A total of
2700
bags with food, water and cleaning supplies ..
A total of
90
of humanitarian aids from the US..
TARGET_11-5
The Nogal reserve Nogal reserve

We believe it is important to conserve biodiversity in the long term ...

+

Chapter 6

Behind the Blue Sticker

For the Greater Good

Greater goodOur efforts under this pillar ..

Our carbon footprint

1466
million tons of CO2 emitted in 2019

30 %
emissions by 2030

29 %
reduction in emissions 2013 to 2019

+

With our focus ..

Logo
+
Our supply chain
Emission (kgCO2) by value chain stage
+
+

In March 2021, we announced ..

Chapter 7

Behind the Blue Sticker

A call to
collaborate

Our efforts under this pillar ..

+

Behind

the

Blue

Sticker

Download the Full report
Navigate through chapters