η ιστορία μας

Η ιστορία μας

Οι μπανάνες αγαπούν τα θερμά κλίματα με υγρασία. Οι μπανάνες Chiquita καλλιεργούνται κατά κύριο λόγο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στη Λατινική Αμερική. Οι φυτείες μπανάνας απαιτούν εντατική εργασία και τα προϊόντα μας πρέπει να βρίσκονται συνεχώς σε περιβάλλον ελεγχόμενης θερμοκρασίας, από τις φυτείες από όπου συλλέγονται οι μπανάνες μέχρι και το τοπικό σας μανάβικο, ένα ταξίδι που μπορεί να καλύψει χιλιάδες χιλιόμετρα. Αναρωτηθήκαμε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε το κάθε βήμα αυτού του ταξιδιού με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

Οι πρακτικές καλλιέργειας που εφαρμόζει η Chiquita είναι ανώτερες εκείνων που προβλέπονται από τα πρότυπα του κλάδου, όσον αφορά την επιχείρηση, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινότητες. Η Chiquita ήταν πρωτοπόρος στην προώθηση ορθών γεωργικών πρακτικών τη δεκαετία του 1990 για την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη των αγροτικών κοινοτήτων.

Ελεγκτές και ανεξάρτητοι ειδικοί αξιολογούν τις φυτείες μας κάθε χρόνο έχοντας πλήρη πρόσβαση σε όλους τους χώρους εργασίας, στα έγγραφα και στους εργαζόμενους, προκειμένου να διασφαλίσουμε πως τηρούμε αυστηρά περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα.