ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Chiquita ενισχύει τη δέσμευσή της για βιώσιμες γεωργικές πρακτικές

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

14 Σεπτεμβρίου 2021 ・ ανάγνωση λεπτών

Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να βιώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η Chiquita επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακά της υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές γεωργίας.

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει διάφορες πρακτικές αναζωογόνησης και ανασχεδιασμού των καλλιεργειών μέσω του προγράμματος «Αγροτικός Κώδικας», ενός σκέλους του στρατηγικού οράματος της Chiquita «Πίσω από το Μπλε Αυτοκόλλητο» που στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας, στην αύξηση της σοδειάς και στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της Chiquita, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βέλτιστη ποιότητα που χαρακτηρίζει τις μπανάνες Chiquita.

Στην Chiquita, είμαστε πρώτα απ' όλα αγρότες και αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η κλιματική αλλαγή στις καλλιέργειες μπανάνας και στην πολύτιμη αγροτική κοινότητα. Έχοντας τη γεωργία στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας, θεωρούμε ότι η εφαρμογή των πιο αποτελεσματικών και βιώσιμων μεθόδων στην καλλιέργεια έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, ενώ παράλληλα μπορεί να συμβάλει ουσιωδώς στον σημαντικότερο αγώνα, αυτόν κατά της κλιματικής αλλαγής.

Jamie Postell, Αντιπρόεδρος Πωλήσεων για την Chiquita στη Βόρεια Αμερική.

Επί του παρόντος, το 59% όλων των καλλιεργειών Chiquita έχει αναζωογονηθεί, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αύξηση της σοδειάς και μείωση των αποβλήτων. Ο επανασχεδιασμός των συστημάτων αποστράγγισης και η ισοπέδωση ανομοιόμορφων επιφανειών σε αγροκτήματα συνέβαλε στην αύξηση της παραγωγικότητας κατά 20% και τη μείωση κατά 80% της παραγωγής CaCO3/εκτάριο. Η Chiquita έχει επίσης υιοθετήσει την πρακτική «Εδαφοκάλυψης», η οποία συμβάλλει στον περιορισμό της διάβρωσης του εδάφους και έχει βοηθήσει την εταιρεία να μειώσει τη χρήση ζιζανιοκτόνων κατά 36%. Η Chiquita έχει τη χαρά να αναφέρει ότι, σε όλες τις αναζωογονημένες περιοχές, έχει μειώσει τα απόβλητα φυτικών υλικών της κατά περισσότερο από τα δύο τρίτα σε σύγκριση με τις μη αναζωογονημένες καλλιέργειες. Αυτή η διαδικασία αναζωογόνησης αποτελεί προτεραιότητα για την Chiquita από το 2015. Έως το 2022, η εταιρεία αναμένει ότι θα έχει ολοκληρωθεί η προαναφερθείσα διαδικασία σε ποσοστό που θα υπερβαίνει το 75% της καλλιεργήσιμης γης.

Η δέσμευση της Chiquita για την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών εκτείνεται πέρα από τις καλλιέργειες της. Νωρίτερα φέτος, η εταιρεία ανακοίνωσε το πρόγραμμα βιωσιμότητας «30by30», το οποίο αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας κατά 30%, μέχρι το τέλος του 2030. Με αυτό το πρόγραμμα, η Chiquita έγινε η πρώτη εταιρεία φρούτων παγκοσμίως της οποίας οι στόχοι αναγνωρίστηκαν από τον οργανισμό Science Based Target Initiative (SBTi – Πρωτοβουλία ορισμού στόχων με βάση την επιστήμη). Σε εναρμόνιση με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, η Chiquita έχει συντάξει ένα αναλυτικό πλάνο με ορίζοντα έως το 2030, στο οποίο έχουν τεθεί σαφείς στόχοι για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, μέσα από τη μετάβαση σε πιο πράσινες μορφές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τη χρήση ηλιακών πάνελ ή ανεμογεννητριών, την αντικατάσταση της χρήσης πετρελαίου με βιοκαύσιμα ή την υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και τη μείωση εκπομπών αζώτου από τα λιπάσματα. Η εταιρεία έχει θέσει επίσης ως προτεραιότητα τη στενή συνεργασία με τους εταίρους στην εφοδιαστική αλυσίδα, ώστε να τους βοηθήσει να αναπτύξουν το δικό τους αντίστοιχο πλάνο έως το 2025.

Είναι σημαντικό για την Chiquita να παρακολουθούνται οι στόχοι της από μια ανεξάρτητη αρχή, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πρόοδος και οι τομείς βελτίωσης αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σημασία. Η εταιρεία συνεργάζεται στενά με τον οργανισμό SBTi για να διασφαλίσει ότι βρίσκεται στον σωστό δρόμο για τη μείωση των εκπομπών της, όπως έχει προγραμματιστεί. Επιπλέον, η Chiquita έχει λάβει διάφορες πιστοποιήσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως τη Rainforest Alliance και την Global GAP, για το έργο της σχετικά με την προώθηση της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης γεωργίας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα αναζωογόνησης των καλλιεργειών της Chiquita, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.chiquita.com/sustainability.

Παρόμοια άρθρα

  • Εξατομικευμένες επιλογές συνταγών: Αποκτήστε πρόσβαση σε προηγμένα φίλτρα, βαθμολογήστε τις συνταγές και αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας στον προσωπικό σας λογαριασμό.
  • Προνομιακή πρόσβαση σε ειδικές προσφορές και διαγωνισμούς.
  • Ρυθμίστε τις προτιμήσεις διατροφής σας και αποθηκεύστε τα αγαπημένα σας άρθρα σχετικά με τον τρόπο ζωής σας.

Ελα μαζί μας!

Συμμετοχή στην κοινότητα Chiquita και πρόσβαση στον προσωπικό σας χώρο μπανάνας!

Copy link