ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Chiquita ηγείται του αγώνα διατήρησης της βιοποικιλότητας

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

1 Απριλίου 2020 ・ 10 ανάγνωση λεπτών

Παρατηρείται με ανησυχία σήμερα ότι μειώνεται η βιοποικιλότητα στον πλανήτη, γεγονός που οφείλεται σε μια σειρά από αιτίες, όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η καταστροφή των δασών, η ερημοποίηση των εδαφών, η ρύπανση των υδάτων και η αυξημένη θήρευση.

Γι’ αυτό το λόγο, η Chiquita προβαίνει σε αποφασιστικές δράσεις επιδιώκοντας να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η βιοποικιλότητα, κατά την καλλιέργεια και διανομή των θρεπτικών μπανανών της. Αυτό συνάδει με τα αυξανόμενα στοιχεία σχετικά με την ανάγκη ουσιαστικής αλλαγής στον τρόπο που αντιμετωπίζουν και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον οι επιχειρήσεις. Το έργο της Chiquita με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, δράσεις και προγράμματα για να βελτιωθεί η βιοποικιλότητα, επιδεικνύει τον ηγετικό ρόλο που έχει αναλάβει σε αυτόν τον τομέα.

Η εταιρεία εργάζεται σκληρά για να βελτιώσει την παραγωγικότητα στις ιδιόκτητες φυτείες και στις φυτείες των προμηθευτών και καλλιεργητών της

Η εταιρεία μας εργάζεται σκληρά για να διατηρήσει και να βελτιώσει τη βιοποικιλότητα αυτής της γης και να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο της εφοδιαστικής αλυσίδας και των δραστηριοτήτων διανομής της στο παγκόσμιο κλίμα και περιβάλλον. Η Chiquita πιστεύει ότι οι εταιρείες που εστιάζουν 100% στα προϊόντα, όπως οι δικές της παγκόσμιες επιχειρήσεις, πρέπει να ηγούνται των ριζικών αλλαγών που απαιτούνται για την επίτευξη αυτού του στόχου. Εντός του 2019 έγινε πλέον φανερό ότι αυτού του είδους η προσπάθεια είναι αναγκαία

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), το 40% περίπου της παγκόσμιας οικονομίας βασίζεται σε περιβαλλοντικά προϊόντα και διαδικασίες, αλλά μια πρόσφατη έκθεση της Διακυβερνητικής Πλατφόρμας Επιστήμης-Πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (IPBES) του ΟΗΕ αποκάλυψε μια ανησυχητική μείωση στη βιοποικιλότητα της γης και της θάλασσας. Ορισμένα οικοσυστήματα εμφανίζουν έως και 41% μείωση στον αριθμό των ειδών και αντίστοιχες μειώσεις στην βιώσιμη καλλιέργεια.

Το IPBES έχει προσδιορίσει ότι οι πέντε κύριες αιτίες απώλειας της βιοποικιλότητας, με φθίνουσα σειρά σημασίας, είναι οι αλλαγές στη χρήση της γης και της θάλασσας, η απευθείας εκμετάλλευση οργανισμών, η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, τα επεκτατικά ξένα είδη.

Chiquita leads the way in preserving biodiversity - 1

Οι τρεις πυλώνες της προσέγγισης της Chiquita στην βιοποικιλότητα

  1. Προστατεύουμε άμεσα τη βιοποικιλότητα στις φυτείες μας. Φροντίζουμε να μην πραγματοποιείται πλέον καμία εκχέρσωση δασών για γεωργική επέκταση. Οι φυτείες δεν πρέπει να έχουν κάψει ή εκχερσώσει οικοσυστήματα υψηλής αξίας από το 2005 και πρέπει να έχουν δημιουργήσει προστατευόμενες περιοχές ή να έχουν φυτέψει νέα δέντρα για να αντισταθμίσουν τα δάση που εκχερσώθηκαν ή τα οικοσυστήματα που καταστράφηκαν από το 1999 έως και το 2005.
  2. Η βιώσιμη καλλιέργεια πρέπει να περιορίζεται στις περιοχές που μπορούν να υποστηρίξουν μακροχρόνια καλλιέργεια, ενώ η γη που δεν είναι κατάλληλη γι’ αυτόν τον σκοπό πρέπει να επανέρχεται στη φυσική της κατάσταση. Η Chiquita ήταν πρωτοπόρος σε αυτήν την προσέγγιση – οι τελευταίες εκχερσώσεις της ήταν την περίοδο 1992-1994, όταν κάποιες κτηνοτροφικές εκτάσεις στη φυτεία Sarapiqui στην Κόστα Ρίκα μετατράπηκαν σε καλλιεργήσιμη γη. Τώρα εστιάζουμε αποκλειστικά στην προστασία των δασών και στην αναδάσωση, ενώ σκοπεύουμε να ανανεώσουμε και να αναδιαμορφώσουμε τις υπάρχουσες αγροτικές εκτάσεις μας. Το έργο αυτό παρακολουθείται στενά από τη Rainforest Alliance.
  3. Αναπτύσσουμε πρωτοποριακές συνεργασίες αναδάσωσης με τους συνεργάτες μας. Είμαστε υπέρ της επαναφοράς περιοχών σε μια πιο φυσική κατάσταση, όπου η βιοποικιλότητα πρέπει να ενισχυθεί, με τρεις κύριους στόχους: τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μακροπρόθεσμα, την ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων μέσω της παροχής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την προώθηση της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων.

Η Chiquita έχει δεσμευτεί να αποτελεί το πρότυπο της έμπρακτης συνεργασίας.

Το 2004 το καταφύγιο Nogal χρηματοδοτήθηκε στην περιοχή Sarapiqui στην Κόστα Ρίκα, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της Chiquita με ορισμένους πελάτες της για την προώθηση της διατήρησης και της προστασίας της βιοποικιλότητας. Δωρίσαμε περίπου 900 δέντρα από την προστατευόμενη περιοχή Nogal σε αναπτυξιακές ενώσεις και κοινοτικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναδάσωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ως μέτρο της επιτυχίας μας, το 2017 βρέθηκαν τρία νέα είδη κατά τη διάρκεια της αναζήτησης άγριας ζωής: ένας τάπιρος, το μεγαλύτερο θηλαστικό ξηράς στην Κόστα Ρίκα, ένα κοριμάκο (τροπικό πουλί) και μια σαύρα με κίτρινες βούλες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το καταφύγιο λειτουργεί όπως πρέπει, παρέχοντας διασυνδέσεις για την άγρια ζωή σε άλλα δασικά καταφύγια.

Τον Μάιο του 2017, για τέταρτη συνεχή χρονιά, η εταιρεία τιμήθηκε από το πρόγραμμα «Bandera Azul Ecológica» της Κόστα Ρίκα στην κατηγορία «Προστατευόμενα Φυσικά Περιβάλλοντα», για τις προσπάθειες που κατέβαλε στην προστατευόμενη περιοχή Nogal. Η Chiquita είναι, επίσης, ενεργό μέλος του βιολογικού διαδρόμου Σαν Χουάν-Λα Σέλβα και συνεργάζεται με τοπικές κοινότητες και αρχές, για την προστασία βασικών οικοσυστημάτων.  Με την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων μας, της Rainforest Alliance και της German Society for International Cooperation (GIZ), συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την κατανόηση και την επαφή με τις τοπικές κοινωνίες.

Συνοψίζοντας, η Chiquita έχει επενδύσει σκέψη, πάθος και οικονομική βοήθεια σε μεγάλο βαθμό για την προστασία της βιοποικιλότητας και είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για τα επιτεύγματά μας έως τώρα. Σκοπεύουμε, επίσης, να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε και να βελτιστοποιούμε τις προσπάθειές μας για τη βιοποικιλότητα στο μέλλον, καθώς η μείωση της βιοποικιλότητας και η εξαφάνιση ειδών που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη μειώνει τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων, αλλά και στερεί τον άνθρωπο από ουσίες που πιθανώς να αποδειχθούν πολύτιμες για την προστασία της υγείας του, όπως φάρμακα για την αντιμετώπιση σπάνιων ασθενειών.

Chiquita leads the way in preserving biodiversity - 2

Μελέτη περίπτωσης: Δημιουργία καταφυγίου προστασίας της βιοποικιλότητας στο Nogal

Η Chiquita εργάστηκε σκληρά στην Κόστα Ρίκα για να εξασφαλίσει τη σημαντική ενίσχυση και προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής Nogal. Σε συνεργασία με τοπικούς γεωργούς και υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας της Κόστα Ρίκα, η Chiquita ίδρυσε το καταφύγιο Nogal το 2004 με στόχο την προώθηση της διατήρησης και της προστασίας της βιοποικιλότητας, με την υποστήριξη της Rainforest Alliance.  Η Chiquita φύτεψε, επίσης, δέντρα σε ένα πρώην γήπεδο του μπέιζμπολ κοντά στο Nogal στην περιοχή Sarapiqui για την προστασία της κοινότητας από τις πλημμύρες. Με την αναδάσωση μειώνεται το κόστος συντήρησης της γης, ενώ, επίσης, μειώνεται και η πιθανότητα πλημμύρας από τον ποταμό Σούσιο, βελτιώνοντας τις ζωές των τοπικών κοινοτήτων και ενισχύοντας περαιτέρω το καταφύγιο.

Το 2018 η Chiquita υπέβαλε αίτηση για να αναγνωριστεί το Nogal ως ιδιωτικό καταφύγιο άγριας ζωής, γεγονός που θα αυξήσει την προστασία από την παράνομη υλοτομία. Το καταφύγιο Nogal αποτελεί ένα μικρό μέρος του μεσοαμερικάνικου βιολογικού διαδρόμου που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990 για την προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής και για τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Ο διάδρομος συνδέει το Μεξικό με τη Νότια Αμερική, περιλαμβάνοντας επτά χώρες ενδιάμεσα. Δεν είναι ένα παραδοσιακό καταφύγιο, αλλά ένας συνδυασμός προστατευμένων περιοχών και ιδιωτικής γης με κύριο στόχο να παρέχει τη δυνατότητα στα ζώα να μετακινούνται από το ένα άκρο στο άλλο ελεύθερα. Η Chiquita σκοπεύει να εργαστεί σκληρά στο μέλλον για να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα του διαδρόμου και θα ενθαρρύνει τους καλλιεργητές-προμηθευτές της να πράξουν το ίδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς της Chiquita εκτιμούν τις καινοτόμες προσπάθειές της για την προστασία του περιβάλλοντος: το 2017, οι αλυσίδες καταστημάτων Aldi US, Walmart, Albert Heijn και ο καλλιεργητής ανανάδων Upala Agrícola έστειλαν διευθυντές στο καταφύγιο Nogal για να δουν τον τρόπο που η Chiquita έχει συνδράμει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όσων ζουν στην περιοχή τα τελευταία 13 χρόνια. Επίσης, το οικολογικό πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» της Chiquita βραβεύτηκε για την προστασία των φυσικών πόρων και της βιώσιμης καλλιέργειας, έχοντας το καλύτερο αποτέλεσμα στην κατηγορία του.

Μελέτη περίπτωσης: Διατήρηση της βιοποικιλότητας στο έργο San San

Το έργο San San εκπονήθηκε το 2008 για να συνεισφέρει στη διατήρηση και την υποστήριξη της βιοποικιλότητας για την ανάπτυξη των κοινοτήτων στην περιοχή της Καραϊβικής, στα σύνορα μεταξύ της Κόστα Ρίκα και του Παναμά.

Το έργο ξεκίνησε ως ιδιωτική συνεργασία μεταξύ της Chiquita και του κορυφαίου γερμανικού συνεταιριστικού εμπορικού και τουριστικού ομίλου REWE. Αργότερα, το έργο επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε τη GIZ και την Corbana, την εθνική εταιρεία μπανάνας της Κόστα Ρίκα, και επεκτάθηκε πέρα από τα σύνορα στην Κόστα Ρίκα. Στον Παναμά, το έργο εστίασε στο καταφύγιο του υγροβιότοπου San San Pond Sak και στις γύρω κοινότητες, όχι μακριά από φυτείες μπανάνας ιδιοκτησίας της Chiquita και τοπικών καλλιεργητών. Το καταφύγιο San San Pond Sak είναι ένας υγροβιότοπος διεθνούς σημασίας που προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ και βρίσκεται κοντά στην παράκτια γραμμή της Καραϊβικής, σε απόσταση 5 km από την πόλη Changuinola.

Τον Φεβρουάριο 2018 η Chiquita δώρισε 1600 στρέμματα αναδασωμένης γης από το καταφύγιο του υγροβιότοπου San San Pond Sak στον λαό του Παναμά. Το δώρο ήταν το αποτέλεσμα της επιτυχούς μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των διάφορων δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών που εργάστηκαν μαζί για την προστασία του περιβάλλοντος του Παναμά.

Η συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων Changuinola-Sixaola περιλαμβάνει πλέον την Chiquita, τον φορέα Alianza por el Millón, το Υπουργείο Περιβάλλοντος του Παναμά, καθώς και διάφορες εταιρείες από τη Γερμανία και την Κόστα Ρίκα και ΜΚΟ συμπεριλαμβανομένων των GIZ, REWE και Corbana. Η τοπική ΜΚΟ AAMVECONA υποστηρίζει επίσης το έργο εκ μέρους του λαού του Παναμά και την επιθυμία του για τη βιωσιμότητα της χώρας.

Η Chiquita όχι μόνο φύτεψε χιλιάδες δέντρα, αλλά βοήθησε επίσης στη χρηματοδότηση της αγοράς της γης από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής. Μετά από την αγορά, η γη μεταβιβάστηκε στην AAMVECONA, η οποία διαχειρίστηκε τη διαδικασία αναδάσωσης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Μετά από τα πρώτα πέντε χρόνια, οι εταίροι συμφώνησαν να δωρίσουν την έκταση στην MIAMBIENTE, που προσφέρθηκε να τη διαχειρίζεται. Το έργο έχει γίνει μέρος της πρωτοβουλίας της MIAMBIENTE να αναδασώσει 10 εκατομμύρια στρέμματα στον Παναμά.

Από τη δωρεά του 2018 και την ολοκλήρωση του έργου, η Chiquita, ο γερμανικός Όμιλος REWE και η AAMVECONA συνεχίζουν να χρηματοδοτούν τη συντήρηση, την εποπτεία και την προστασία της αναδασωμένης γης. Πολλά προστατευόμενα είδη ζουν στην περιοχή, κυρίως θαλάσσιες χελώνες και μανάτοι. Από την έναρξη του έργου San San, έχουν απελευθερωθεί τουλάχιστον 30.000 εκκολαφθείσες χελώνες.

Το έργο ήταν μεγάλη επιτυχία για όλους τους συμμετέχοντες – η περιοχή Finca Tres Bocas έχει δείξει σημάδια βιωσιμότητας με εξαιρετική δασική ανάκαμψη και έχει γίνει το σπίτι ενδημικών ειδών της εγχώριας χλωρίδας και πανίδας.

 

Παρόμοια άρθρα

  • Εξατομικευμένες επιλογές συνταγών: Αποκτήστε πρόσβαση σε προηγμένα φίλτρα, βαθμολογήστε τις συνταγές και αποθηκεύστε τις αγαπημένες σας στον προσωπικό σας λογαριασμό.
  • Προνομιακή πρόσβαση σε ειδικές προσφορές και διαγωνισμούς.
  • Ρυθμίστε τις προτιμήσεις διατροφής σας και αποθηκεύστε τα αγαπημένα σας άρθρα σχετικά με τον τρόπο ζωής σας.

Ελα μαζί μας!

Συμμετοχή στην κοινότητα Chiquita και πρόσβαση στον προσωπικό σας χώρο μπανάνας!

Copy link
Powered by Social Snap